';

Regulamin

Iconic Clinic & SPA

Regulamin

 1. ICONIC CLINIC & SPA stanowi własność Copernicus Toruń Hotel.
 2. Zakup usług z oferty KLINIKI lub usług z oferty Hotelu obejmujących wizytę w KLINICE oraz samo przystąpienie do skorzystania z usług jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Dotyczy to również przyjęcia voucherów upominkowych na usługi KLINKI. Klient kupujący voucher zobowiązany jest do przekazania informacji o wymogach zawartych w niniejszym Regulaminie osobie obdarowanej.
 3. Godziny otwarcia ICONIC CLINIC & SPA:
  Poniedziałek – Sobota w godz. 10:00 – 20:00,
  Niedziela w godz. 10:00 – 17:00.
  * ICONIC CLINIC & SPA & SPA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia w dniach przeznaczonych na imprezy zamknięte (szkolenia, rezerwacje dla grup zorganizowanych, dni otwarte itp.)
 4. Stała oferta zabiegów kosmetologicznych, medycyny estetycznej, a także innych usług oferowanych do sprzedaży przez ICONIC CLINIC & SPA dostępna jest w formie cennika oraz wraz z opisem usług na stronie https://iconicclinic.eu/.
 5. Konsultacji i informacji o usługach oraz ich cenach, a także ofertach specjalnych i przysługujących rabatach, udzielają pracownicy KLINIKI oraz pracownicy Recepcji Hotelu.
 6. Istnieje możliwość zakupu wszystkich usług z oferty stałej KLINIKI w „serii”. Przy zakupie serii zabiegów obowiązuje oplata z góry, a klient otrzymuje karnet na wybrane usługi z datą ważności na 6 miesięcy.
 7. W ICONIC CLINIC & SPA obowiązuje wcześniejsza rezerwacja zabiegów. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc.
 8. Rezerwacja terminu wykonania usługi w KLINICE następuje po sprawdzeniu przez Personel KLINIKI danego terminu i potwierdzeniu rezerwacji słownie bądź mailowo. Rezerwacja dodatkowo potwierdzana jest w przed dzień wizyty telefonicznie bądź poprzez SMS.
 9. Rezerwacja w KLINICE jest ważna do maksymalnie 10 minut po umówionym terminie.
 10. W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 10 minut od umówionego terminu rezerwacji w KLINICE zastrzega się prawo anulowania rezerwacji lub skrócenia czasu zabiegu, bez możliwości obniżenia jego ceny.
 11. Gość ma prawo do zmiany terminu bądź rezygnacji z usług, co najmniej 1 dzień przed zarezerwowanym terminem. W przypadku nie stawienia się na wcześniej zarezerwowaną usługę bez odwołania, na co najmniej 1 dzień przed terminem rezerwacji, usługę uznaje się za zrealizowaną. Dotyczy to również zabiegów zakupionych za pośrednictwem portali pośredniczących w sprzedaży usług KLINIKI. W przypadku nie zjawienia się Gościa Hotelowego bez odwołania rezerwacji z pakietu, na co najmniej 3h przed umówionym terminem, jego rachunek hotelowy zostanie obciążony o pełną wartość zabiegu. KLINIKA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kolejnej rezerwacji klienta, u którego więcej niż raz powtórzyła się, któraś z powyższych sytuacji lub obciążenia go 50% wartości odwołanych rezerwacji, które nie odbyły się z jego winy. Nie odwołane zabiegi z karnetów oraz voucherów uważa się za zrealizowane.
 12. KLINIKA zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia karty płatniczej Gościa, jako gwarancji rezerwacji. W przypadku, gdy rezerwacja usługi nie zostanie odwołana, na co najmniej 3h przed terminem jej realizacji, SPA obciąży kartę płatniczą Gościa 50% wartości zarezerwowanych usług. W przypadku rezerwacji grupowych powyżej 2 osób wymagana jest wpłata zaliczki (gotówką, kartą lub przelewem) w wysokości 50% wartości zarezerwowanych usług.
 13. Jeśli odwołana rezerwacja była rezerwacją czasową bez konkretnego określenia wybranego zabiegu np. 1,5h na zabieg na twarz, Gościom naliczone zostanie 100 zł za każdą godzinę zabiegu.
 14. Obsługa ICONIC CLINIC & SPA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zarezerwowanej usługi do 24 godzin przed terminem rezerwacji oraz zmiany grafiku zabiegów odbywających się w spa z przyczyn niezależnych np. Problemy techniczne.
 15. Niewykorzystanie zakupionej przez klienta usługi, pakietu lub vouchera upominkowego w Iconic Clinic & SPA zgodnie z terminem rezerwacji oznacza utratę ich ważności i pozbawia klienta jakichkolwiek roszczeń wobec Copernicus Toruń Hotel.
 16. Naszych Gości, chcących skorzystać z usług ICONIC CLINIC & SPA zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów (min. 3 dni wcześniej), dzięki czemu odbędą się one w najbardziej dogodnym dla Państwa terminie.
 17. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z zabiegów wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Zabiegi powinny być dostosowane do ich wieku.
 18. W trosce o najwyższą jakość usług prosimy o wcześniejsze przybycie na 10 minut przed umówionym terminem w celu przygotowania się do zabiegu oraz zapoznania się z przeciwwskazaniami do zabiegów oraz ankietą klienta. Podany czas zabiegów liczony jest od wejścia do gabinetu i obejmuje przygotowanie przed/po zabiegu oraz czas samego zabiegu. Czas pakietów zabiegowych obejmuje ponad to przemieszczanie się między gabinetami oraz prysznic lub przygotowanie przed/po kąpieli.
 19. KLINIKA jest strefą ciszy i relaksu. Personel ma prawo upomnieć/wyprosić Gości, którzy nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób powodują dyskomfort u innych Gości korzystających z usług KLINIKI.
 20. W dbałości o komfort naszych Gości, na terenie KLINIKI obowiązuje odpowiedni strój: szlafrok, obuwie zmienne i jeśli wymaga tego zabieg, bielizna jednorazowa.
 21. Goście KLINIKI zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej w szafie znajdującej się w recepcji KLINIKI.
 22. Zalecamy przybycie do KLINIKI bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych. Pracownicy KLINIKI nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w kieszeniach szlafroków oraz szafkach gabinetowych i innych miejscach na ternie KLINIKI.
 23. KLINIKA to strefa relaksu i ciszy. Prosimy o nie przynoszenie na jej teren telefonów komórkowych lub pozostawienie ich w trybie cichym.
 24. Na terenie ICONIC CLINIC & SPA zabrania się:
  • Palenia tytoniu
  • Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także przebywania na terenie KLINIKI pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • Wnoszenia i używania urządzeń nagrywających głos i obraz
  • Wprowadzania zwierząt
  • Przychodzenia na zabiegi z osobami towarzyszącymi, w tym z dziećmi, nie posiadającymi rezerwacji w KLINICE
  • Handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam
  • Korzystania z urządzeń bez zgody personelu KLINIKI.
 25. Klienci korzystający ze sprzętu ICONIC CLINIC & SPA są zobowiązani do przestrzegania zasad ich użytkowania. W przypadku zniszczenia sprzętu lub innych uszkodzeń na ternie KLINIKI klient ponosi odpowiedzialność finansową.
 26. Ogólne przeciwwskazania do wykonania zabiegów:
  • zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze
  • stany zapalne, ropne i alergiczne
  • świeże blizny
  • niezagojone rany, zakrzepy
  • metalowe implanty w ciele
  • zmiany dermatologiczne rozsiane lub ropne
  • skóra trądzikowa jako przeciwwskazanie do niektórych zabiegów
  • uczulenie na składniki zawarte w preparatach
  • rozrusznik serca jako przeciwwskazanie do niektórych zabiegów
  • epilepsja
  • choroby układu krążenia
  • endoprotezy
  • ciąża w pierwszym trymestrze
  • zapalenie żył, duże żylaki i tętniaki
  • nowotwory złośliwe i niezłośliwe, okres przyjmowania chemioterapii oraz do 5 lat po zakończeniu leczenia
  • choroby narządów wewnętrznych
  • krwotoki i tendencje do ich występowania
  • wczesne okresy po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach
  • choroby reumatyczne, cukrzyca i inne choroby przewlekłe
 27. Goście ICONIC CLINIC & SPA mają obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do usług, z których będą korzystać i złożenia podpisu potwierdzającego, że otrzymali je do wiadomości. Klienci mają również obowiązek zapoznania się i podpisania pod informacją RODO oraz wypełnienia ankiety i karty klienta.
 28. Przystępując do zabiegu Klient świadomie oświadcza, iż:
  • Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu
  • Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
  • Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów, zrozumiał , że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów
  • Nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu
  • Przed przystąpieniem do korzystania z usług ICONIC CLINIC & SPA uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógł mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort psychiczny lub fizyczny
  • Nie jest w ciąży, okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu
  • Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia
 29. Płatność za usługę wykonaną w ICONIC CLINIC & SPA należy uregulować przed wykonaniem usługi w Recepcji KLINIKI. Podstawą do wystawienia faktury jest paragon. W przypadku chęci otrzymania faktury na dane firmy klient zobowiązany jest podać Recepcji KLINIKI NIP przed rozliczeniem usługi i wydrukowaniem paragonu. Jeśli paragon zostanie wydrukowany bez podania NIP Recepcja KLINIKI ma prawo odmówić wystawienia faktury na dane firmy.
 30. Copernicus Toruń Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług w przypadku: braku dokonania wpłaty przed rozpoczęciem usługi, braku złożenia podpisu i wypełnienia wymienionych w pkt 27 dokumentów, podejrzenia nieodpowiedniego stanu zdrowia klienta, spotkania się z niekulturalnym zachowaniem klienta (opłata wniesiona przez klienta nie zostanie zwrócona), zagubieniem lub niedostarczeniem dokumentu stwierdzającego zakup usługi (voucher, kupon, karnet) lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie usługi.
 31. Przy wykonywaniu usług modelujących sylwetkę, antycellulitowych oraz zabiegów na twarz ICONIC CLINIC & SPA zastrzega, że uzyskanie maksymalnego efektu zabiegu, zależy nie tylko od wykonanej usługi, ale też od stylu życia, sposobu odżywiania, aktywności fizycznej i stosowania się do zaleceń terapeutki przez klienta. W przypadku nie stosowania się do zaleceń terapeutki, za niezadowalające efekty terapii, odpowiedzialność ponosi klient.
 32. System rabatowy:
  • Goście Copernicus Toruń Hotel otrzymują rabat w wysokości 10%
  • Rabaty nie łączą się z usługami pakietowymi lub z ofertami specjalnymi, gdzie ceny zostały już obniżone.
 33. Copernicus Toruń Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 34. Regulamin ważny jest od dnia 01..06.2022
 35. Uznaje się, że osoba, która znajduje się na terenie ICONIC CLINIC & SPA zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych prosimy o stosowanie się do powyższych reguł.